[Programa de la Festa Major del Vendrell, 1906]

Dublin Core

Autor

Ajuntament del Vendrell

Títol

[Programa de la Festa Major del Vendrell, 1906]
Programa oficial de les festes que en honor de nostra excelsa Patrona Santa Agna se celebrarán durant los días 25, 26, 27 y 28 de Juliol, organisadas pel Magnífich Ajuntament, Administradors de la Santa, Societats y demés entitats de la vila.

Data

--/07/1906

Editor

Ajuntament del Vendrell

Descripció

Programa de la Festa Major del Vendrell de l'any 1906