Hemeroteca Històrica Vendrellenca

Dublin Core

Títol

Hemeroteca Històrica Vendrellenca

Descripció

L’Hemeroteca Històrica Vendrellenca és una col·lecció integrada per 53 fitxes bibliogràfiques (títol, director, impremta, anys d'edició, fonts documentals...) elaborades per l’historiador Pere Ferrando Romeu, cadascuna de les quals descriu i referencia una publicació periòdica local editada i publicada al Vendrell al llarg de la història. S’hi poden trobar butlletins, diaris, setmanaris o anuaris, des de l’any 1859 fins al 1981, ambdós inclosos.

Ítems de la col·lecció

El Vendrellense : periódico literario, comercial, notícias y avisos
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca El Vendrellense : periódico literario, comercial, notícias y avisos, editada l'any 1859.

Revista del colegio de Vendrell : órgano del colegio, defensor de los intereses de la Enseñanza
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Revista del colegio de Vendrell : órgano del colegio, defensor de los intereses de la Enseñanza, editada entre els anys 1882 i 1884.

El Arco de Bará : periódico de intereses comarcales, literatura, ciencias y artes
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca El Arco de Bera : periódico de intereses comarcales, literatura, ciencias y artes, editada l'any 1885.

Revista de agricultura, industria y comercio / El Vendrellense : periódico defensor de los intereses agrícolas e industriales de esta comarca
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Revista de agricultura, industria y comercio / El Vendrellense : periódico defensor de los intereses agrícolas e industriales de esta comarca / semanario de intereses morales y…

Boletin de la Sociedad Fomento Vendrellense y del campo de demostración agricola de Vendrell : revista de agricultura é intereses morales y materiales de la comarca; órgano de la Sociedad Fomento Vendrellense, constituida en Cámara Agrícola
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Boletin de la Sociedad Fomento Vendrellense y del campo de demostración agricola de Vendrell : revista de agricultura é intereses morales y materiales de la comarca; órgano de la…

El Demócrata : semanario republicano de avisos, notícias y literatura
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca El Demócrata : semanario republicano de avisos, notícias y literatura, editada entre els anys 1891 i 1892. Consultable digitalment a ARCA

El Vendrellense : semanario independiente
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca El Vendrellense : semanario independiente, editada entre els anys 1892 i 1900. Consultable digitalment a ARCA

La Actualidad
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca La Actualidad, editada l'any 1894.

El Campesino : organo de la Federación de Trabajadores Agrícolas de la Región Española
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca El Campesino : organo de la Federación de Trabajadores Agrícolas de la Región Española, editada entre els anys 1895 i 1896.

La Renaixensa : diari de Catalunya
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca La Renaixensa : diari de Catalunya, editada l'any 1897.

El Eco del distrito
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca El Eco del distrito, editada l'any 1899.

Lo Vendrellench : setmanari comarcal del Baix Penedès
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Lo Vendrellench : setmanari comarcal del Baix Penedès, editada entre el 1900 i el 1904. Consultable digitalment a ARCA.

La Protección agraria : óragano de la Cámara agrícola de Vendrell y su comarca
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca La Protección agraria : óragano de la Cámara agrícola de Vendrell y su comarca, editada entre el 1901 i el 1902 es té constància que encara s'editava.

Bolsa de la propiedad inmobiliaria de Vendrell : revista mensual de agricultura, dedicada al fomento de la propiedad inmueble del Principado Catalán
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Bolsa de la propiedad inmobiliaria de Vendrell : revista mensual de agricultura, dedicada al fomento de la propiedad inmueble del Principado Catalán, editada a partir del 1903 i se sap…

La Comarca de Vendrell : semanario ilustrado, independiente, de avisos y notícias
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca La Comarca del Vendrell : semanario ilustrado, independiente, de avisos y notícias, editada entre el 1904 i el 1908. Consultable digitalment a ARCA.

Nova llevor : setmanari autonomista
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Nova llevor : setmanari autonomista, editada l'any 1905.

Sembra : setmanari autonomista
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Sembra : setmanari autonomista, editada des del 1905 i es creu que no passaria dels primers mesos de 1906.

El Baix Panadès : setmanari autonomista
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca El Baix Panadès : setmanari autonomista, editada des del 1906 fins el 1937. Consultable digitalment a ARCA.

El Vendrellense : periódico semanal. Órgano de la coalición de las derechas del Bajo Panadés y la Segarra
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca El Vendrellense : periódico semanal. Órgano de la coalición de las derechas del Bajo Panadés y la Segarra, editada des del 1910 fins el 1911.

Vida : revista mensual portaveu del Orfeó del Vendrell
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Vida : revista mensual portaveu del Orfeó del Vendrell, editada des del 1910 fins el 1911.

El Vendrellense : órgano de la Coalición de las Derechas del Distrito de Vendrell
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca El Vendrellense : órgano de la Coalición de las Derechas del Distrito de Vendrell, editada des del 1912 fins el 1924.

Boletin de la camara oficial de comercio e industria
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Boletin de la camara oficial de comercio e industria. Només es té referència del primer número l'any 1914.

El Mundo : diario independiente
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca El Mundo : diario independiente. Només es té coneixement d'un número de l'any 1915.

La Gralla : setmanari independent
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca La Gralla : setmanari independent, editada l'any 1922.

Renaixement : setmanari republicà autonomista portaveu de les esquerres del districte del Vendrell
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Renaixement : setmanari republicà autonomista portaveu de les esquerres del districte del Vendrell, editada l'any 1922.

Natura : revista literària agrícola i de informació defensora dels interessos generals del districte de Vendrell
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Natura : revista literària agrícola i de informació defensora dels interessos generals del districte de Vendrell, editada entre els anys 1923 i 1924.

Penadès deportiu : revista setmanal d’informació d’esports de l’Alt i Baix Penadès
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Penadès deportiu : revista setmanal d’informació d’esports de l’Alt i Baix Penadès, editada entre els anys 1924 i 1928.

Mar i montanya : revista setmanal catalana i castellana del Vendrell i sa comarca
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Mar i montanya : revista setmanal catalana i castellana del Vendrell i sa comarca, editada l'any 1926.

Catalunya esportiva : revista d’informació i propaganda deportiva
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Catalunya esportiva : revista d’informació i propaganda deportiva, editada entre els anys 1928 i 1929. Consultable en línia a ARCA.

Patria y Sports : revista de información patriòtica y deportiva
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Patria y Sports : revista de Información patriòtica y deportiva, editada l'any 1929. Consultable en línia a ARCA.

La Comarca del Vendrell : semanario órgano de la unión patriótica de Vendrell
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca La Comarca del Vendrell : semanario órgano de la unión patriótica de Vendrell, editada entre els anys 1929 i 1930. Consultable en línia a ARCA.

Temps nous : setmanari portaveu de les aspiracions del poble
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Temps nous : setmanari portaveu de les aspiracions del poble, editada entre els anys 1930 i 1932.

La Bona sembra
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca La Bona sembra, editada entre els anys 1930 i 1931.

La Veu de la comarca
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca La Veu de la comarca, editada l'any 1931. Disponible a ARCA.

La Fornal : òrgan d’Esquerra Republicana de Catalunya del Baix Penedès
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca La Fornal : òrgan d’Esquerra Republicana de Catalunya del Baix Penedès, editada l'any 1934.

Filatelo
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Filatelo, editada en tres èpoques -l'any 1938, del 1950 al 1965 i del 1979 al 1985.

Acción católica : suplemento a las hojas parroquiales
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Acción católica : suplemento a las hojas parroquiales, editada entre els anys 1941 i 1946.

El Eco de la académia
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca El Eco de la académia, editada l'any 1942.

Círculo filatélico vendrellense
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Círculo filatélico vendrellense, de la qual només es coneix el primer número de l'any 1945.

Ruta : portavoz de la Centuria ‘Lepanto’ de Vendrell
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Ruta : portavoz de la Centuria ‘Lepanto’ de Vendrell, de la qual es coneixen alguns números dels anys 1945, 1947 i 1948.

Revista de Radio Vendrell : conmemorativa del primer aniversario de la inauguración de la emisora
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Revista de Radio Vendrell : conmemorativa del primer aniversario de la inauguración de la emisora, de la qual només es coneix un número de l'any 1951.

Vendrell : portavoz católico de la Villa
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Vendrell : portavoz católico de la villa, editada entre els anys 1952 i 1966. Disponible a ARCA.

Reeixir : portantveu del Club de Joves
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Reeixir : portantveu del Club de Jove, editada entre els anys 1963 i 1966.

Presencia : editado por el Consejo Local del Movimiento de Vendrell
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Presencia : editado por el Consejo Local del Movimiento de Vendrell, editada entre els anys 1971 i 1972.

Baix Penedes : periódico de información local y comarcal
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Baix Penedes : periódico de información local y comarcal, editada entre els anys 1967 i 1975.

Colegio Nacional Comarcal Ángel Guimerá
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Colegio Nacional Comarcal Ángel Guimerá, editada entre els anys 1973 i 1984.

Pau Casals
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Pau Casals, editada entre els anys 1976 i 1994.

Fem pinya! : butlletí dels castellers Nens del Vendrell
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Fem pinya! : butlletí dels castellers Nens del Vendrell, editada entre els anys 1977 i 2010.

Full informatiu : suplement full parroquial
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Full informatiu : suplement full parroquial, editada a partir del 1977 fins a l'actualitat.

Informes Baix Penedès
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Informes Baix Penedès, editada entre els anys 1978 i 1983.

Jovent
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Jovent, editada l'any 1979.

Butlletí de la Lira Vendrellenca
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Butlletí de la Lira Vendrellenca, editada l'any 1981.

Així és
Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Així és del Col·legi Sagrat Cor del Vendrell, editada entre els anys 1976 i 1996.
View all 53 items