Filatelo

Dublin Core

Autor

Ferrando Romeu, Pere

Títol

Filatelo

Data

--/--/2020

Descripció

Descripció i informació de la publicació periòdica baixpendesenca Filatelo, editada en tres èpoques -l'any 1938, del 1950 al 1965 i del 1979 al 1985.